Jak się przygotować?

1.Na ekspozycję hiperbaryczną należy przybyć, co najmniej 15 min przed wyznaczoną godziną.

2. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu do 12 godzin, a palenia papierosów do 2 godzin przed sprężeniem (palenia najlepiej zaprzestać w całym okresie leczenia).

3. Osoby z cukrzycą powinny przed sprężeniem spożyć posiłek i przyjąć leki przeciwcukrzycowe wg stosowanego dotychczas schematu leczenia.

4. Nie zaleca się spożywania bezpośrednio przed sesja HBO napojów gazowanych.

5. Pacjenci w trakcie terapii tlenem hiperbarycznym powinni przyjmować dotychczas zażywane leki. O wszystkich zmianach leczenia należy poinformować personel Ośrodka Hiperbarycznego.

6. Przed wejściem do komory należy przebrać się w ubiory wykonane ze 100% bawełny.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do komory substancji łatwopalnych: zapalniczek, zapałek, papierosów; urządzeń zasilanych bateriami np.: telefonów komórkowych oraz prasy codziennej (wyjątek stanowią kolorowe magazyny).

8. Przed sesją leczniczą nie należy stosować kosmetyków, perfum, lakieru do włosów, kremów lub wazeliny.

9. Opatrunki zakładane w dniu sprężenia przed ekspozycją nie powinny zawierać w składzie preparatów na bazie tłuszczów (kremów, maści, itp.).

10. O infekcji górnych dróg oddechowych, bądź innych dolegliwościach zawsze należy powiadomić personel medyczny.

11. Standardowa sesja hiperbaryczna trwa około 1 godziny; typowo wykonuje się jedną sesję dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku, w ilości ustalonej przez lekarza kwalifikującego.

12. Wstępne badanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie przebiegu leczenia, wyjaśnianie wątpliwości odnośnie samego leczenia i spodziewanych efektów, jak również zapobieganie ewentualnym objawom ubocznym i niepożądanym, które mogą się sporadycznie pojawić

13. W trakcie leczenia tlenem hiperbarycznym pacjent odbywa serię sesji w komorze hiperbarycznej. Ilość planowanych sesji zależy od rodzaju i zaawansowanie choroby i jest indywidualnie ustalana przez lekarza.

14. W czasie sprężania osoba znajdująca się wewnątrz komory musi wyrównywać ciśnienie w uszach. Do tego celu służą trzy metody:

  1.  przełykanie
  2. tzw. „próba Valsalvy”, polegająca na „dmuchaniu” z zamkniętymi ustami przez zatkany nos
  3. ziewanie lub poruszanie żuchwą

Każda z tych czynności powinna być powtarzana wielokrotnie, zawsze wtedy, kiedy odczuwamy ucisk na błonę bębenkową ucha.

15. W okresie całego leczenia HBO zawsze istnieje możliwość rozmowy z lekarzem lub pielęgniarką oraz wyjaśnienia wszystkich wątpliwości lub zaistniałych problemów. Dlatego też zawsze prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań i problemów, nawet jeżeli wydają się banalne lub nieważne.