CIŚNIENIE AŻ 1,8 ATA

Nasza komora hiperbaryczna umożliwia prowadzenie sesji w ciśnieniu aż do  1,8 ATA ( większość komór hiperbarycznych jednomiejscowych  pracuje w ciśnieniu zaledwie 1,3 ATA, które ma niewielki wpływ na wzrost rozpuszczalności tlenu w osoczu – około 3 krotny). Pod wpływem ciśnienia bliskiego 2 ATA rozpuszczalność tlenu w osoczu i innych płynach ustrojowych wzrasta aż 14 krotnie!  Źródło: „ Zarys medycyny hiperbarycznej pod redakcją Aleksandra Sieronina i Grzegorza Cieślara” wydawnictwo; α-medica press 2007r.

BEZPIECZEŃSTWO OPATRZONE CERTYFIKATEM MEDYCZNYM

Komora AHA – Flex to urządzenie posiadające certyfikat medyczny, podlegające stałym przeglądom, zgodnie z zaleceniami producenta, obsługiwane przez przeszkolony personel medyczny. Jeśli masz potrzebę konsultacji lekarskiej przed skorzystaniem z terapii, zapewnimy ją Tobie!

MOŻLIWOŚĆ TERAPII DZIECKA I RODZICA PODCZAS JEDNEJ SESJI

Nasza komora posiada podwójne przyłącze tlenowe i dwa koncentratory tlenu, które zapewniają jego dystrybucję dla dwóch osób równocześnie, dlatego zarówno dziecko jak i rodzic korzystają tlenoterapii podczas sesji w komorze. Co to oznacza dla Ciebie?  Jeśli Twoje dziecko korzysta z terapii, Ty korzystasz z nim! i to w tej samej cenie!