Kwalifikacja

Procedury organizacyjne i medyczne stosowane zgodne są z obowiązującymi standardami Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym.

Uwaga! Wystąpienie objawów przeziębienia i/lub z objawów infekcji wirusowych i grypopodobnych jest przeciwskazaniem do korzystania z komory.

Kwalifikacje do leczenia w komorze hiperbarycznej odbywają się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu dnia i godziny nr. tel. 506 892 200

Kwalifikacja do zabiegu obejmuje dokładny wywiad w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu. Po szczegółowym wywiadzie, dostosowuje się protokół leczniczy (ilość zabiegów oraz ciśnienie w komorze) do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości i odpowiedzi na pytania dotyczące terapii tlenem hiperbarycznym w naszym Ośrodku.

Przed konsultacją osoba korzystająca będzie mieć zmierzoną temperaturę ciała i wypełni ankietę epidemiologiczną w przypadku braku cech infekcji wypełni:

  • dokumentację zgody wg RODO (zgoda na podanie danych ogólnych i danych wrażliwych dotyczących stanu jego zdrowia)
  • ankietę medyczną – pytania dotyczą aktualnego schorzenia i ew. innych chorób współistniejących, pobytów w szpitalach, przebytych operacji, stosowanych aktualnie leków
  • świadomą zgodę na terapię
  • zapozna się z przebiegiem sesji hiperbarycznej i zasadami udziału w niej
  • podczas konsultacji osoba korzystająca ma możliwość zadawania pytań i otrzymania zrozumiałych odpowiedzi.

W przypadku przewlekłego nikotynizmu pacjent zostanie powiadomiony o braku efektów leczenia tlenem hiperbarycznym tzw. terapii daremnej do czasu zaprzestania przez pacjenta palenia tytoniu.