TERAPIA HIPERBARYCZNA

( zwana również jako HBO lub HBOT – Hyperbaric Oxygen Therapy)
to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem
atmosferycznym, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu – tzw. komorze hiperbarycznej.

Jest jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała.
Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier
przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie
ma szans się przedostać – czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy ognisk udarowych.
Gazy znajdujące się pod zwiększonym ciśnieniem (hiperbarycznym) mogą szybciej dyfundować
do płynów i gromadzić się w zwiększonych stężeniach. Ekspozycja pacjenta na 100% tlen
znajdujący się pod zwiększonym ciśnieniem w szczelnym pomieszczeniu, jakim jest komora
hiperbaryczna, skutecznie wysyca tkanki tlenem. Tlen przenika nie tylko do czerwonych krwinek
– jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-
rdzeniowym.
Ciśnienia stosowane w komorze: od 1,5ATA do 1,8 ATA. Czas trwania sesji: od 60 do 90 minut – wg.
wskazań lekarskich
Stosowanie w/w parametrów oraz zaleceń obsługi – zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia
całkowite bezpieczeństwo.
Zabieg w komorze hiperbarycznej jest, stosowanym w wielu rodzajach schorzeń,
zarówno u dzieci jak i u dorosłych.