Dla pacjenta

Przeciwwskazania

Spośród czasowych przeciwwskazań należy wymienić: stany gorączkowe i/lub zakażenia górnych dróg oddechowych, uszu, nosa i zatok przynosowych.

Względnymi przeciwwskazaniami mogą być niektóre choroby współistniejące, np. astma, padaczka, ciężka klaustrofobia.

Bezwzględne przeciwwskazania to: nieodbarczona odma opłucnowa, leczenie z użyciem adriamycyny, disulfiramu, cis-platyny, sulfamycyny