Fundacje i podmioty partnerskie

Fundacja „Wygrać z czasem”
ul. Kupiecka 17
67-100 Nowa Sól

Oddział w Zielonej Górze
ul. Nowa 2A
65-339 Zielona Góra
NIP: 5932598493
REGON:36077757000000
KRS:0000543044
Forma prawna: Fundacja
Reprezentacja: Zarząd

Fundacja „Remi”
ul. Rzepakowa 2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291904098
REGON:36634682900000
KRS:000658893
Forma prawna: Fundacja
Reprezentacja: Zarząd fundacji

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja”
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Psychologiczna
Zespół Leczenia Środowiskowego
Diagnostyka, Poradnictwo i Terapia autyzmu
Tel. 782614637
www.relacja.zgora.pl